Väntan och överraskningar.

Hopplatofflan har sedan ett tag legat på varvet i Nogersund. Försäkringsbolaget har besiktigat båten och varvet håller på att utreda hur skadan bäst skall repareras. Det som dock inte varit så roligt är att, när man frilägger glasfibern under topcoaten, kan se att båten har varit grundstött och reparerad tidigare. Vi har också sett att Läs mer…