N: 55°36,34' , O: 12°55,18'28 Augusti 1929 - 10 Mars 2004.


Till minnet av Herluf Christensen - far, farfar och make.


Lycka till på din stora resa.
Tillbaka till strommingen.se.