Välkommen till världen Ebba!


Det blev en liten flicka!


Ett riktigt stort tack till Marie och Catherine på förlossningsavdelningen, UMAS, som hjälpte till. Ni skall veta att ni gör ett fantastikst jobb!