Välkommen till världen Axel!


Det blev en liten pojke.


Ett riktigt stort tack till Helena, Eva, Linda, Anna samt alla andra på förlossningsavdelningen, UMAS, som hjälpte till. Vi kommer inte ihåg namnen på alla er vänliga människor som arbetar där, men ni skall veta att ni gör ett fantastikst jobb!